All Websites in Kharazmi System

Last Update : 2017-11-22 12:14:41
Website Name and Family Department
amini.iut.ac.ir Dr.Amin Amini ECE
psoltani.iut.ac.ir Dr. Parham Soltani Textile
shahbazi.iut.ac.ir Farhad Shahbazi Physics
ranjbar.iut.ac.ir Dr.Mehdi Ranjbar Physics
mmasoumi.iut.ac.ir Dr. Mahmood Masoomi Chemical Engineering
chiniforoushan.iut.ac.ir Dr.Hossein Chiniforoshan Chemistry
jahanian.iut.ac.ir Dr. Rahman Jahanian Agriculture
hamdami.iut.ac.ir Dr. Nasser Hamdami Agriculture
sadeghi.iut.ac.ir Prof. Java Mir-Mohamad-Sadeghi Agriculture
rezai.iut.ac.ir Prof. Abdolmajid Rezai Agriculture
zakeri.iut.ac.ir Yadollah Zakeri ECE
fhosseini.iut.ac.ir Farzaneh Alihosseini Textile
baninasab.iut.ac.ir Dr. Bahram Baninasab Agriculture
ghaei.iut.ac.ir Dr. Abbas Ghaei Mechanical
mhaghighi.iut.ac.ir Unregistered Agriculture
mehrabani.iut.ac.ir Prof. Arjomand Mehrabani-Zeinabad Chemical Engineering
behboodi.iut.ac.ir Dr. Mahmood Behboodi Mathematical Sciences
kermanpur.iut.ac.ir Ahmad Kermanpur Materials
etemadi.iut.ac.ir Dr. Nematollah Etemadi Agriculture
ashrafi.iut.ac.ir Ali Ashrafi Materials
khoddami.iut.ac.ir Dr.Akbar Khoddami Textile
chamani.iut.ac.ir Dr. Mohammad Reza Chamani Civil
khademi.iut.ac.ir Pro.Hossein Khademi Agriculture
khorvash.iut.ac.ir Dr. Mohammad Khorvash Agriculture
kianfar.iut.ac.ir Dr.Ali Hossein Kianfar Chemistry
ms-ebrahimi.iut.ac.ir Dr. Mohammad Sadegh Ebrahimi Agriculture
manshaei.iut.ac.ir Mohammad Hossein Manshaei ECE
farrokhpour.iut.ac.ir Hossein Farrokhpour Chemistry
loghmani.iut.ac.ir Dr.Ali Loghmani Mechanical
bahrainian.iut.ac.ir Dr. Farzad Bahrainian Subsea R&D Center

Pages